Certifikatat

 • Quality management system certification
  Certifikimi i sistemit të menaxhimit të cilësisë
 • Occupational health and safety management system certification
  Certifikimi i sistemit të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë
 • Environmental Management System Certification
  Certifikimi i Sistemit të Menaxhimit Mjedisor
 • Transmission line tower inspection report (500kv)
  Raporti i inspektimit të kullës së linjës së transmetimit (500kv)
 • steel pipe pole inspection report (220kv)
  Raporti i inspektimit të shtyllës së tubit të çelikut (220 kv)
 • Steel pipe bracket inspection report (500kv)
  Raporti i inspektimit të kllapave të tubave të çelikut (500 kv)